Author M Cyzman

https://cepa.info/author/cyzman-m

Publications Found: 6 · Show All Abstracts

Cyzman M. (2013) Beyond Objectiveness: Non-dualism and Fiction. Constructivist Foundations 8(2): 173-182. Fulltext at https://cepa.info/859
Cyzman M. (2015) Jak radykalna może być radykalna koncepcja interpretacji? O nie-dualizującym modelu interpretacji Josefa Mitterera [How radical may be the radical concept of interpretation? On the non-dualizing model of interpretation by Josef Mitterer]. Przegląd Kulturoznawczy 23(1): 1–14. Fulltext at https://cepa.info/5436
Cyzman M. (2015) Nieznośna płynność rzeczy: Diskurs, retoryka, interpretacja w nie-dualizuj�cym sposobie mówienia [The unbearable fluidity of things: Discourse, rhetorics, and interpretation in the non-dualizing mode of speaking]. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Cyzman M. (2016) Po “tamtej stronie” interpretacji: Koncepcja interpretacji Ernsta von Glasersfelda i Josefa Mitterera [On the “other side” of interpretation: The interpretation concept of Ernst von Glasersfeld and Josef Mitterer]. Litteraria Copernicana 3(19): 73–86. Fulltext at https://cepa.info/5435
Cyzman M. (2017) On the non-dualizing rhetoric: Some preliminary remarks. In: Kanzian C., Kletzl S., Mitterer J. & Neges K. (eds.) Realism – relativism – constructivism. De Gruyter, Berlin: 17–29. Fulltext at https://cepa.info/4198
Cyzman M. & Bohuszewicz P. (2016) Wokół pojęcia konstruktywizmu [About the concept of constructivism]. Litteraria Copernicana 3(19): 7–14. Fulltext at https://cepa.info/5164
Export result page as: CF Format · APA · BibTex · EndNote · Harvard · MLA · Nature · RIS · Science